(1)
Szmidt, J. Dyskusja Przed Narodowym Kongresem Nauki – Refleksje. nisw 2017, 315-331.