(1)
Jajszczyk, A. Szkolnictwo wyższe – Potrzeba całościowej Reformy. nisw 2017, 77-90.