(1)
Woźnicki, J. Postulat Selektywnego Charakteru Deregulacji W Szkolnictwie wyższym. nisw 2017, 91-105.