(1)
Mikołajczyk, B.; Naskręcki, R. Szkoły Doktorskie I Ich Rola W kształceniu doktorantów. nisw 2017, 107-126.