(1)
Brzeziński, J. M. O Poprawianiu (ale Też I O Psuciu) Systemu Przeprowadzania awansów Naukowych W Polsce W Latach 1990-2017. nisw 2017, 147-172.