Boguski, J. (2013). Zarządzanie wiedzą w uczelni wyższej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(42), 10–31. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1275