Rzyska, A. (2018). Framing w badaniach szkolnictwa wyższego – przegląd międzynarodowych periodyków naukowych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(51), 117-139. https://doi.org/10.14746/nisw.2018.1.5