Warczok, T., & Zarycki, T. (2018). Polskie nauki polityczne w perspektywie globalnej: paradoksy ewoluującej peryferyjności. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(51), 143-161. https://doi.org/10.14746/nisw.2018.1.6