Białecki, I. (2014). Etos i polityka jakości w nauce. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(43-44), 19-29. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1594