Geryk, M. (2014). Wpływ mediów na postawy etyczne w środowisku akademickim. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(43-44), 46-55. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1615