Boguski, J. (2014). Wpływ akademickich inkubatorów przedsiębiorczości na rozwój lokalnej industrializacji i innowacyjności. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(43-44), 153-164. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1647