Małecka, M. (2013). O behawioralnym podejściu do badania prawa, paradoksie, do którego prowadzi i sposobie jego przezwyciężenia. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(41), 19-42. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1652