Świrek, K. (2013). Trzy końce ideologii – najważniejsze dwudziestowieczne ujęcia problemu. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(41), 43-55. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1654