Jurek, K. (2013). Badania społeczne w internecie. Wirtualna etnografia w teorii i praktyce. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(41), 86-99. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1657