Kietlińska, B. (2013). Jak za pomocą metod jakościowych zbadać zmysłowy odbiór miasta?. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(41), 131-142. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1660