Majdecka, E. (2013). Niekupowanie – stare zjawisko w nowej odsłonie. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(41), 143-152. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1661