Ślęzak, I. (2013). Refleksje nad zagadnieniem piętna w relacjach badacza i badanych na podstawie wywiadów z kobietami świadczącymi usługi seksualne. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(41), 153-166. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1662