Wróbel, A. (2013). Smoleńska roszada 2010. Walka o wartości czy gry rzeczywistością. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(41), 167-183. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1663