Niedbalski, J. (2013). Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych (CAQDAS) w projektowaniu i prowadzeniu badań. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(41), 185-202. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1664