Wais, K. (2013). Synergia badań społecznych, analiz statystycznych i nowych technologii – nowe możliwości i zastosowania. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(41), 203-216. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1665