Szuwarzyński, A. (2018). Ocena efektywności procesu dyplomowania na studiach pierwszego stopnia w polskich publicznych uczelniach technicznych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(52), 85–111. https://doi.org/10.14746/nisw.2018.2.2