Brzezicki, Łukasz. (2018). Efektywność studiów Master of Business Administration (MBA) w Polsce. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(52), 131-146. https://doi.org/10.14746/nisw.2018.2.4