Lewicki, J. (2018). Nowy algorytm podziału dotacji podstawowej dla uczelni akademickich. Pierwsze skutki zmian i wstępne wnioski. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(52), 171–187. https://doi.org/10.14746/nisw.2018.2.6