Czerniawska, D., Fenrich, W., & Bojanowski, M. (2020). Aktorzy, relacje i sieci – o współpracy naukowej nie bibliometrycznie. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(53-54), 107–133. https://doi.org/10.14746/nisw.2019.1-2.3