Antonowicz, D., Sin, C., & Wiers-Jenssen, J. (2019). Pozyskiwanie studentów zagranicznych do uczelni krajów półperyferyjnych. Badanie porównawcze Norwegii, Polski i Portugalii. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(53-54), 155–181. https://doi.org/10.14746//nisw.2019.1-2.5