Kulczycki, E., Rozkosz, E. A., Engels, T. C. E. ., Guns, R., Hołowiecki, M., Pölönen, J., & Ciereszko, K. (2019). Jak rozpoznać recenzowane publikacje – o etykietach z otwartymi danymi recenzentów w monografiach naukowych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(53-54), 183–217. https://doi.org/10.14746/nisw.2019.1-2.6