Bieliński, J., & Tomczyńska, A. (2019). Etos nauki we współczesnej Polsce. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(53-54), 219–250. https://doi.org/10.14746//nisw.2019.1-2.7