Urbanek, P. (2019). Reforma systemu szkolnictwa wyższego w Polsce z perspektywy teorii agencji. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(53-54), 307–330. https://doi.org/10.14746/nisw.2019.1-2.10