Kulczycki, E., Rozkosz, E. A., & Drabek, A. (2019). Umiędzynarodowienie polskich czasopism w naukach społecznych i humanistycznych – transformacyjna rola systemu ewaluacji nauki. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(53-54), 331–357. https://doi.org/10.14746/nisw.2019.1-2.11