Kwiek, M. (2019). Kim są najbardziej produktywni polscy naukowcy? Produktywność badawcza w niezróżnicowanym i niekonkurencyjnym systemie nauki. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(53-54), 383–435. https://doi.org/10.14746/nisw.2019.1-2.13