Boguski, J. (2009). Od uniwersytetu tradycyjnego do uniwersytetu przyszłości. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(33), 25-33. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3100