Dąbrowa-Szefler, M. (2009). OECD; szkolnictwo wyższe; zarządzanie szkolnictwem wyższym; finansowanie szkolnictwa wyższego; internacjonalizacja szkolnictwa wyższego; kariera naukowa; nauczyciele akademiccy. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(33), 56-78. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3102