Gałkowski, A. (2009). Europejskie szkoły wyższe wobec wyzwań XXI wieku. Uwagi na temat debaty przy „okrągłym stole”, zorganizowanej przez Centrum Cywilizacji Polskiej na Uniwersytecie Paris IV - Sorbonne. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(33), 160–166. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3108