Drogosz-Zabłocka, E. (2009). Potwierdzanie kwalifikacji - doświadczenia polskie. Informacja o zrealizowanym projekcie Zewnętrzny egzamin zawodowy. Analiza, diagnoza oraz perspektywy zmian. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(33), 169-183. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3134