Dziedziczak-Foltyn, A., & Musiał, K. (2009). Kontrolować czy nadzorować? Modelowanie polskiej polityki szkolnictwa wyższego z punktu widzenia nordyckiej utopii. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(34), 102–128. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3172