Fałkowski, W. (2009). Debata o szkolnictwie wyższym we Francji. Wprowadzenie. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(34), 129–131. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3174