Bereziat, G. (2009). Od Uniwersytetu Piotra i Marii Curie do Uniwersytetu Sorbony. Radykalna reforma zarządzania francuskimi uniwersytetami. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(34), 132-135. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3175