Gałkowski, A. (2010). Od redakcji. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), 7–8. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3183