Gałkowski, A. (2010). Uniwersytet w procesie przemian Rozmowa z prof. dr. hab. Jerzym Wilkinem. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), 9–16. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3184