Białecki, I. (2010). Wprowadzenie. Dwa nurty polityki edukacyjnej?. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), 117-124. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3197