Allemann-Ghionda, C. (2010). Reforma szkolnictwa wyższego w Niemczech: akademickie przedsiębiorstwo w budowie. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), 125–142. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3198