Błesznowski, B., & Bujalski, M. (2010). Polityka edukacyjna jako polityka prawdy w społeczeństwie ponowoczesnym. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), 160-171. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3202