Macioł, S. (2010). Oferta kształcenia na studiach licencjackich i magisterskich w uczelniach Warszawy i Mazowsza. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), 198-223. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3207