Drogosz-Zabłocka, E., & Minkiewicz, B. (2010). Potencjalne kwalifikacje absolwentów uczelni Warszawy i Mazowsza. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), 224-249. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3208