Romanowska, M. (2010). Ocena konkurencyjności uczelni Mazowsza na tle polskiego szkolnictwa wyższego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), 250-264. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3210