Antonowicz, D., Krawczyk-Radwan, M., & Walczak, D. (2011). Rola marki dyplomu w perspektywie niżu demograficznego w Polsce (2010—2020). Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(37), 87-105. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3230