Werner, E. (2011). Absolwent szkoły wyższej - sylwetka w kontekście społecznym. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(37), 106-118. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3231