Maciąg, J. (2011). Jakość usług edukacyjnych w komunikacji marketingowej szkół wyższych w Polsce. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(37), 119–135. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3232