Blanc, K. (2011). Małżonkowie Curie i nagrody Nobla. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(38), 10-14. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3241