Zamojska, D. (2011). Cezaria Anna Baudouin de Courtenay- -Vasmer-Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa (1885-1967). Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(38), 15-25. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3245